حراج‌های خیریه: هنر در جستجوی مشروعیت

«افسوس که هنر به‌مانند توپ جنگی نیروی کاربردی ندارد‌!» (داوید بورلیوک) تلاش جمعی و هم‌سوی هنرمندان تجسمی برای کمک به آسیب‌دیدگان زلزلۀ سال گذشتۀ کرمانشاه، به‌رغم ناگهانی و موقتی‌بودنش چیز تازه‌ای نبود، و درواقع به‌همان‌اندازه که نوعی عملیات اضطراری محسوب می‌شد، امتداد عادت مألوف نیز به شمار می‌آمد: تقریباً در همۀ رویدادهای رسانه‌ای‌شدۀ چند سال […]


واندا گالری
رز سئو
2 قدم
انجمن دندانپزشکی کودکان ایران
طرح تو
تفریحی 96
عقیق

 nike air max ladies